Supplement til GF1

Supplement til Grundforløb 1 (GF1)

Et ophold på Egå Ungdoms-Højskole kan fungere som et godt supplement til grundforløb 1 for unge mellem 16-19 år, der ikke kan optages på en erhvervsuddannelse efter den nye erhvervsskolereform. Et ophold kan også være med til at gøre den enkelte elev klar til nye udfordringer i form af uddannelse og fremtid. Et ophold kan give et pusterum og ny energi til at fortsætte erhvervsuddannelsen. Det kan også hjælpe unge, som ønsker at begynde på en erhvervsuddannelse, men lige mangler det sidste skub.

Supplement til Grundforløb 1 på erhvervsuddannelserne

Hvis den unge er faldet fra GF1, men gerne vil have mulighed for at fortsætte på GF2, kan et højskoleophold være relevant. Her repeteres der i hovedtræk det, der normalt læres på GF1 på erhvervsskolerne. Efter endt kursusophold er det lige til at springe på GF2.

Klargøring til en ungdomsuddannelse

Et ungdomshøjskoleophold er også relevant for den unge, som ikke har en klar idé om, hvad vedkommende vil, efter 9./10. klasse. Eleven får:

  • Et livsafklarende forløb med mange spændende fag.
  • Mulighed for at udvikle sig henimod at kunne bestå eksamen i eksempelvis dansk og matematik.
  • Faglig og social udvikling i form af forbedret kommunikation, værktøjer til at deltage i undervisningen, og mulighed for at styrke egen identitet/selværd.
  • Et forpligtende fællesskab med andre unge.
  • Mulighed for afklaring omkring uddannelsesvalg, i form af mentorsamtaler og besøg på uddannelser.

Der er mulighed for mentorordning til elever, som kræver ekstra støtte. Dette skal dog aftales med ungdomshøjskolen inden kursusstart.