Mentor på højskole

Ikke uddannelsesparat, hvad så?

Sidder du som vejleder med en teenager, der ikke er uddannelsesparat eller er uafklaret i forhold til fremtiden? Hvis den unge bliver erklæret ikke uddannelsesparat, hvad så?

Ungdomshøjskole kan være et godt alternativ – et tilbud om et ophold der kan fungere som et godt supplement til unge mellem 16-19 år, der ikke kan optages på en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse eller ikke kan blive erklæret uddannelsesparate. Et ophold kan være med til at gøre den enkelte elev klar til nye udfordringer i form af uddannelse og fremtid. Et ophold på ungdomshøjskole kan også hjælpe unge der ikke er erklæret ikke udannelsesparate, men som blot ikke føler sig uddannelses eller skoleklar. Elever kan selv læse mere om uddannelsesparathed her.

Alt for mange unge får ikke påbegyndt eller falder fra ungdoms- og erhvervsuddannelserne. De skal tilbage på sporet igen, og det kan Egå Ungdoms-Højskole hjælpe med. 80% af de unge, der tager på højskole, er efter endt ophold enten i uddannelser, arbejde eller har gennemført en ungdomsuddannelse, viser evaluering af det såkaldte Kombinationsprojekt fra 2015.

Hvordan vi gør de unge uddannelsesparate

De gode resultater opnår vi bl.a. ved at:

  • tilbyde et break fra den normale skolegang. Vi har ingen lektier, karakterer og eksamener
  • fokusere på uddannelsesvejledning og uddannelsesparathed.
  • arbejde pædagogisk fokuseret med elevernes sociale kompetencer, modenhed og selvstændighed.
  • tilbyde mentorordning til unge med specielle udfordringer.
  • tilbyde et forpligtende fællesskab med andre unge.
  • at tilbyde et livsafklarende og personligt udviklende forløb med spændende fag.
  • være et alternativ til efterskole, gymnasium, 10. klasse, erhvervs- og produktionsskole for unge mellem 16 og 19 år.

Så ungdomshøjskole er et godt alternativ for uafklarede unge, der sidder lidt fast eller ikke føler sig klar til en uddannelse. Unge, der har brug for en pause inden start på en ungdomsuddannelse, unge der ikke endnu føler sig skoleklare, eller unge der simpelthen ikke er uddannelsesparate.

Læs mere her hvis du føler at du ikke er uddannelsesparat.

Personlig vejledning

Under opholdet får de unge personlig vejledning, dette kan blandt andet være om personlige eller sociale forhold, men kan handle om lige nøjagtig det de har brug for at snakke om. Dette kan være med til at afdække muligheder for skoletrætte unge og hvad fremtiden skal bringe. Det kan derudover være med til at styrke den unge og gøre at de føler sig klar til skole og uddannelse igen. Generelt ser vi at et anderledes skoleforløb på en ungdomshøjskole, modner de unge, giver dem afklaring på fremtiden og giver oplevelser for livet, som viser sig at være den største hjælp til at give dem lysten til at lære igen.

Der er mulighed for mentorordning til elever, som kræver ekstra støtte. Dette skal dog aftales med højskolen inden kursus start.