Unge kan dyrke deres interesser på ungdomshøjskole

Ikke uddannelsesparat hvad så?
Ungdomshøjskole kan gøre uafklarede unge uddannelsesparate.

Sidder du som vejleder med en ung der ikke er uddannelsesparat eller måske er faldet fra en ungdoms- eller erhvervsuddannelse? Mange unge er i dag i denne situation og de skal tilbage på sporet igen – dét vil Egå ungdoms-Højskole  gerne hjælpe med.

80 % af de unge, der tager et ophold på højskole, er efter endt ophold enten i uddannelse, arbejde eller har gennemført en ungdomsuddannelse, viser evaluering af det såkaldte Kombinationsprojekt fra 2015. Læs mere HER.

De gode resultater opnår vi bl.a. ved at: 

  • Tilbyde et break fra den normale skolegang. Vi har ingen lektier, karakterer og eksamener.
  • Fokusere på uddannelsesvejledning og -parathed.
  • Arbejde pædagogisk fokuseret med elevernes sociale kompetencer, modenhed og selvstændighed.
  • Tilbyde mentorordning til unge med specielle udfordringer. Læs mere HER.
  • Tilbyde et forpligtende fællesskab med andre unge.
  • At tilbyde et livsafklarende og personligt udviklende forløb med spændende fag.
  • Være et alternativ til gymnasiet, efterskole, 10. Klasse, erhvervs- og produktionsskole for unge mellem 16 til 19 år.

Se på billedet herunder hvad vores elever siger at de har fået ud af at gå på ungdomshøjskole.

Fællesskab og selvbevidsthed

Uafklarede unge

Lad os udvide de unges menneskelige spektrum. Lad os give dem dannelse og oplysninger, fede oplevelser og fællesskab, uden at fokusere på eksamen og lektier.  Lad os hjælpe dem med at falde på plads som mennesker i verdens store pulserende bevægelser. De skal mødes i øjenhøjde, med en respektfuld tone, og et miljø, hvor der dog stadig bliver sat krav til dem. På den måde for vi det bedste frem i hvert enkelt unge menneske – med fokus på dem, og ikke hvad de skal nå. På den måde hjælper vi dem igennem deres opbygningsfase og videre i den uddannelse, og i det liv, de har allermest lyst til.

Ny begyndelse

For mange af de unge vi har, bliver deres ophold en ny begyndelse.  De får mulighed for selv at træffe valg, både i forhold til fag og fritidsaktiviteter på skolen, og de bliver ikke låst fast i en rolle. At gå på ungdomshøjskole, hvor der er mulighed for at vælge fag, i forhold til de interesser man har, giver en fremgang. De finder ofte deres niche som ikke altid er boglige fag og det folkeskolen ellers fokusere på. Det er et nyt miljø, med støttende og omfavnende lærer, og det giver lyst til livet og fornyet selvtillid.

På Egå ungdoms-Højskole har vi fokus på både faglige og social udvikling, hvor vi giver dem værktøjer til at styrke egen identitet og selvværd, hvor der samtidig er mulighed for afklaring omkring uddannelsesvalg og fremtiden.