Mentorordning på højskole

Mentorordningen er for unge uden uddannelse, der er over 17 1/2 år. Det er i bund og grund en ordning der er til for unge, som er i fare for ikke at få gennemført en ungdomsuddannelse af forskellige grunde. Men frygt ikke, du kan også få en mentor selvom du er under 17 1/2, læs blot videre.

Det er en ordning der gennemføres i samarbejde med UU-centrene i Danmark, og det er derfor nødvendigt med en uddannelsesplan fra en vejleder for at blive visiteret til denne ordning.

Vi stiller store krav på ungdomshøjskolerne til vores mentorlærere, der støtter og vejleder de unge i at opnå de mål der er sat i deres uddannelsesplan samt den interne mentorplan, der laves når eleven starter på skolen.

Som ung over 17 1/2 år koster det ikke ekstra at være på denne ordning, da skolerne modtager en statsstøtte. Men bare roligt, selvom eleven er under 17 ½ er der stadig mulighed for at blive mentorelev, ring til kontoret og hør mere. Du kan finde vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Det er muligt at læse mere om mentorordningen på højskole her og hvis du har lyst til at dykke mere ned i, hvad det er højskoler kan for de unge, så kan du læse mere her på FFDs hjemmeside.

Flygtninge på højskole

Der er også rigtig gode muligheder og erfaringer for et højskoleophold for flygtninge. Vi har rigtig gode erfaringer med, at de flygtninge vi har på skolen udvikler sig ekstremt meget, både sprogligt, mentalt og socialt. Det kan du læse mere om regler og muligheder for flygtninge her.