Mentorordning på højskole

HVAD ER EN MENTOR?

En mentor er en slags vejleder, der hjælper dig med at nå dine mål. Din mentor på Egå Ungdoms-Højskole er en af vores medarbejdere, der er vant til at vejlede unge. Der bliver afsat en time om ugen til at afdække mentorbehovet. OBS: Tildelingen af en mentor, giver ikke et nedslag i egenbetalingen.

Der er tre måder at få en mentor tilknyttet under dit ophold.

1) Du er over 17 1/2 år

For at få tilknyttet en mentor, skal du opfylde følgende krav:
•    Du er fyldt 17½ inden kursets officielle startdato
•    Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
•    Du og din vejleder vurderer, at du har brug for støtte fra en mentor.

Vejlederen laver en uddannelsesplan, hvor højskoleopholdet indgår og sender en underskrevet kopi til os. Det er muligt at læse mere om mentorordningen på højskole her

2) Du er under 17½ år

Vi har vi mulighed for at søge SPS-midler til at betale for mentor. Det kræver en udtalelse fra UU-vejleder, egen læge eller anden myndighed som beskriver mentorbehovet.

3) Kommunen betaler for mentor

Ønsker kommunen at betale for mentoren, bedes de kontakte os for betaling.

Vi kan ikke igangsætte mentorforløbet før vi har den fornødne dokumentation.