Højskoleophold for unge er pusterum for pressede teenagere

Der hviler et højt pres på vores teenagere i dag og mange har svært ved at leve op til omgivelsernes forventninger til dem, eller måske har de blot brug for et break fra den normale skolegang, inden de skal videre i en ungdomsuddannelse og i livet. Et højskoleophold for unge er for jer imellem 16 til 19 år som ønsker at fordybe sig i kreative, teoretiske eller praktiske fag. Her kan de dyrke deres interesser eller finde ud af hvad de har lyst til, mens de lærer sig sig bedre at kende sammen med andre. En højskole for unge er en fri skoleform uden lektier, karakterer og eksamener, med en lang tradition for at ruste unge mennesker til livet og til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Ungdomshøjskolen kan gøre uafklarede unge uddannelsesparate

Ifølge regeringens Kombinationsprojekt fra 2015 gennemfører 27% flere deres ungdomsuddannelse efter at have være på højskole. 80% er efter endt højskoleophold enten i uddannelse eller i arbejde. De gode resultater når vi bl.a. ved at:

  • Tilbyde et break fra den normale skolegang. Vi har ingen lektier, karakterer eller eksamener.
  • Fokusere på uddannelsesvejledning og –parathed.
  • Tilbyde et forpligtende fællesskab med andre unge.
  • Arbejde pædagogisk fokuseret med elevernes sociale kompetencer, modenhed og selvstændighed.
  • Tilbyde et livsafklarende og personligt udviklende forløb med spændende fag.
  • Tilbyde mentorordning til unge med specielle udfordringer.

Vi er et godt alternativ til mange af de andre muligheder efter 9. klasse, der findes i dag. Forskellen er dog at på en højskole for unge for man lov til at udfordre sig selv inden for de fag og interesser man finder spændende. Det fri miljø uden eksamen og karakter, udvikler i stor grad selvstændighed  og sociale kompetencer. Pusterummet gør i bund og grund de unge klar til det sidste træk mod en ungdomsdomsuddannelse, læreplads eller, hvad det nu kan være.

Mød verden i Egå – Vi har elever fra hele Danmark og hele verden!

Du kan læse meget mere om det hele på vores hjemmeside www.euh.dk – Her kan du også mere uddybende læse om vores pædagogik, som er meget specielt udviklet til teenagere mellem 16 til år. EUH gør dig modig!